Valikko Sulje

Säännöt

Turnauksessa käytetään Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseuran sääntöjä joukkuepelin osalta seuraavin muutoksin:

World Cup of Kyykkä – Otteita OAMKin kilpasäännöistä erikoistilanteita varten

HUOM! Pappien tulkinta vuodesta 2020 alkaen maalatun viivan sisärajasta, ks. kohta 3.

Tasapelit jatkopeleissä WCOK:issa
Tasapelin sattuessa jatkopeleissä paremmuus ratkaistaan ns. lyhyellä uusinnalla Kyykkäliiton sääntöjen mukaan sillä muutoksella, että heitetään vain yhteen päähän.

WCOKin LYHYT UUSINTA

Toiselle kenttäpuoliskolle asetetaan neljä kyykkäparia eturajoille metrin välein aloittaen metri

sivurajasta, kaksi reunimmaista paria pystyyn ja kaksi keskimmäistä paria makuulle kyljet lyöjään päin.

Aloitusvuoro arvotaan kuten pelin aloitus eli hutunkeitolla.

Kukin joukkueen pelaaja heittää ainoastaan yhden kartun kuvioonsa ja joukkue saa itse määrätä heittojärjestyksen.

Tämän jälkeen kuvio kasataan uudestaan ja vastustaja heittää vastaavan kuvion.

Voiton tai häviön suuruus lasketaan seuraavasti:

eturajalle jäänyt kyykkä on -2 pistettä

neliöön jäänyt kyykkä on -2 pistettä

neliöiden väliin jäänyt kyykkä on -2 pistettä

neliön sivu tai takarajalle jäänyt kyykkä on -1 piste

säästöön jäänyt karttu on +1 piste

Muuta:

1 Tulosten kirjaaminen

Alkulohkojen aikana heittostatsien kirjaaminen on vapaaehtoista. Kaikista peleistä kirjataan erä- ja ottelutulokset. Jatkopeleistä toivotaan kirjattavan myös heittostatsit kaikissa sarjoissa.

2 Yliastuminen

Heiton aikana pelaaja ei saa ylittää heittoalueen rajoja tai astua niiden päälle. Heitto alkaa siitä, kun pelaaja ottaa kartun käteensä heittoalueella sekä aloittaa heittoliikkeen ja päättyy siihen, kun pelaaja saavuttaa heiton jälkeen tasapainon heittoalueella ja kaikki kyykät sekä karttu ovat lopettaneet liikkeen pelialueen sisällä. Mikäli edellä mainitut säännöt eivät toteudu, heitto katsotaan yliastutuksi ja pelaajalle tuomitaan varoitus.

Yliastuttu heitto merkataan pöytäkirjaan haueksi, mikäli se oli hauki, muutoin nollaksi. Kaikki heitolla poistetut ja siirretyt kyykät palautetaan takaisin sinne, mistä ne lähtivät. Mikäli tuomari sallii, vastapuolen kapteeni voi päättää, että lievä yliastuminen katsotaan läpi sormien. Pelaajalle tuomitaan silti varoitus.

3 Varoitukset

Mikäli pelaajalle tuomitaan toinen varoitus saman pelin aikana, tuomari voi tuomita hänet suorittamaan loput heittonsa avausheittorajojen mukaan.

4 Rajalla olevien kyykkien tulkinnasta. HUOM! Uusi tulkinta vuodesta 2020 lähtien.

Rajalle jääneet kyykät todetaan silmämääräisesti siten, että pelineliön maalauksen sisempi
raja toimii pelineliön rajana. Jos raja leikkaa kyykän, tulkitaan se papiksi. Muutoin ulkopuolinen
kyykkä poistetaan tai neliönpuoleinen kyykkä jää akaksi. Epäselvissä tilanteissa tulkinnan voi pyytää
puolueettomalta kolmannelta osapuolelta tai oman pelialueen oranssilla hihanauhalla varustetulta tuomarilta.

5 Pelialueelle palaava kyykkä

Mikäli heitto poistaa pelialueelta kyykän, mutta se palaa takaisin ilman ulkopuolista häirintää, kyykkä jätetään paikoilleen. Mikäli kyykkä palaa pelialueelle rajojen ulkopuolella olevien esteiden tai epätasaisten pinnanmuotojen ym. takia, kyykkä poistetaan. Mikäli kyykkä pyörii rajan yli, pysähtyy ja kierähtää takaisin tasaisella alustalla, kyykkä tuomitaan palanneeksi.

6 Kyykkien sääntöjenvastainen siirtely

Mikäli pelaaja siirtelee kyykkiä muutoin kuin sääntöjen mukaisesti heitoillaan, kyykät siirretään takaisin paikoilleen ja pelaajalle annetaan varoitus.

Mikäli pelaaja osuu vastustajan kyykkiin heiton aikana ja seurauksena vastustajan kyykät osuvat pelialueella oleviin kyykkiin, heitto katsotaan tapahtuneeksi, mutta vastustajan kyykän lisäksi em. kyykän liikuttamat kyykät palautetaan takaisin lähtöpaikoilleen.

7 Haljennut kyykkä

Mikäli kyykkä hajoaa heiton seurauksena, suurin kyykän osa tulkitaan kyykäksi. Mikäli suurin osa jää pelialueelle, haljennut kyykkä korvataan ehjällä. Kaikki rikkoontuneen kyykän osat poistetaan kentältä.

8 Heiton häirintä

Mikäli muu, kuin heiton suorittava pelaaja koskee pelialueella oleviin kyykkiin tai karttuihin, heittävään pelaajaan tai heitettävään karttuun kesken heiton, tuomari voi sallia heiton uusimisen ja antaa varoituksen häiritsijälle. Mikäli heitto uusitaan, sitä ennen kenttätilanne palautetaan mahdollisimman tarkkaan heittoa edeltäneeseen tilaan. Tuomarilla on oikeus määrätä kohtuuttomasti peliä häiritsevät henkilöt 2 metrin päähän pelikentästä.

Lähtökohtaisesti heittovuorossa olevan joukkueen vastuulla on huolehtia, että kentän laidoilla on riittävästi tilaa eikä esimerkiksi neliön ulkopuolella sivurajan tuntumassa ole ylimääräisiä kyykkiä tai karttuja. Mikäli heitetty karttu muuttaa suuntaansa osuessaan kentälle kuulumattomaan esineeseen, joka on ollut paikallaan koko heittovuoron ajan, tilanne tulkitaan heittäjän virheeksi. Tällöin menetellään muutoin samalla tavoin kuin yliastumisen sattuessa, mutta heittäjälle ei anneta varoitusta.

 

Pelikenttä on mahdollisimman tasainen 5 x 20 metriä kokoinen alue, jonka ympärillä on oltava riittävästi tyhjää tilaa. Kenttä muodostuu kaikissa sarjoissa kahdesta 5 x 5 metriä kokoisesta neliöstä, joiden lähemmät sivut ovat 10 metrin päässä toisistaan. Neliöiden välissä, 2 metrin päässä neliöistä, on naisten heittoraja.

Lisäksi:

Jotta päivä etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti, ei myöhästymisiä alkulohkon aikana voida sallia. Mikäli toisesta joukkueesta puuttuu tentissä olevia pelaajia, kun pelin tulisi aikataulun mukaan alkaa, on kyseisen joukkueen pelattava vajaalla miehityksellä. Mikäli pelaaja saapuu paikalle kesken pelin, saa hän luonnollisesti heittää mahdolliset jäljellä olevat heittonsa normaalisti. Jatkopeleissä on kymmenen (10) minuutin myöhästymisvara.

Joukkueet tuomaroivat pelinsä keskenään kunkin alkulohkon sisällä. Tuomarivuorossa oleva joukkue löytyy lohkokohtaisesta aikataulusta. Mikäli tuomaroinnin osalta syntyy erimielisyyksiä (esimerkiksi pappien osalta) pyytäkää ratkaisu oranssilla hihanauhalla varustetulta, oman lohkon ulkopuoliselta tuomarihenkilöltä.

Alkulohkoissa voitosta saa kaksi (2) pistettä, tasapelistä yhden (1) ja tappiosta nolla (0). Alkulohkon jälkeen tasapisteissä olevien joukkueiden paremmuus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä: 1) keskinäiset ottelut, 2) keskinäisten otteluiden ottelukeskiarvo 3) kaikkien pelien ottelukeskiarvo, 4) paras ottelutulos, 5) paras erätulos, 5) arpa.

Yleisessä, naisten ja hallitussarjassa jatkoon menevät lohkojen kaksi parasta. Yleisessä sarjassa jatkoon menee 32 joukkuetta ja naisten ja hallitussarjassa 8 joukkuetta. Kilpasarjasssa jatkoon lohkon 4 parasta, yhteensä 8 joukkuetta.

Pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa ja sarjassa, eli tiputtuaan yhdessä sarjassa jatkosta ei saa siirtyä toiseen sarjaan jatkamaan pelejä. Pelaajien vaihtaminen on sallittua vain sairastapauksissa.

Linkki yleisiin sääntöihin.